poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs pt. „Handlowiec 2022 roku”Konkurs pt. „Handlowiec 2022 roku”

W dniu 6 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie odbył się  konkurs pt. „Handlowiec 2022 roku”, organizowany we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Wieruszowie.

Z pytaniami konkursowymi zmierzyli się uczniowie klasy 2 i 3 szkoły branżowej I stopnia oraz uczniowie 2 klasy technikum handlowego.

Pierwszy etap konkursu – to egzamin pisemny, drugi etap obejmował część  praktyczną z wykonaniem. Rywalizacja polegała na zorganizowaniu stanowiska sprzedażowego, obsłudze klienta, obsłudze sprzętu zgodnie z zasadami bhp i przeciwpożarowymi. Wszystkie czynności były zgodne z procedurami dotyczącymi praktycznej części egzaminu zawodowego w kwalifikacji HAN.01 PROWADZENIE SPRZEDAŻY. Uczniowie mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zdobytymi w trakcie nauki i zastosować je w praktycznym działaniu. Konkurs odbył się na zasadzie próbnego egzaminu zawodowego, którego celem było przybliżenie uczniom sposobu organizacji i przebiegu egzaminu oraz zwrócenie uwagi na to, jakie elementy podlegają ocenie. Było to nowe doświadczenie dla uczniów, które mamy nadzieję, pozwoli im oswoić się z sytuacją, jaką jest zewnętrzny egzamin zawodowy.

Wśród finalistów znalazły się następujące uczennice z klasy 3d:

Miejsce I – Moś Julia

Miejsce II – Piaskowska Weronika

Miejsce III – Bylicka Julia

Nagrody dla najlepszych wręczyli: Komendant Hufca Pracy w Wieruszowie – Pan Mieczysław Borkowski i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – Pani Agnieszka Mazurowska.

Młodzieży dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Gratulujemy wyników.

Opiekunami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych: Wioletta Żywioł i Andrzelina Petalas oraz z Ochotniczego Hufca Pracy Pani Karolina Pietrzak i Pani Kamila Wróblewska.


Skip to content