poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Kolejne podziękowanie dla Wolontariuszy WOŚPKolejne podziękowanie dla Wolontariuszy WOŚP

We wcześniejszym wpisie informowaliśmy o szkolnej zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pragniemy do wymienionych już nazwisk dodać kolejne osób, które zbierały fundusze przy współpracy z Wieruszowskim Domem Kultury i GOKiS w Sokolnikach.

Serdeczne podziękowania składamy więc na ręce: Natalii Więcek, Kingi Siwik i Pauliny Kasendry z klasy I Technikum Hotelarskiego, Jowity Pilarz z klasy I D, Ewy Weszki i Kamili Woś z klasy III Technikum Handlowego.

Kwestowali także: Artur Szymfel, Justyna Serek i Kinga Kudra z klasy IV Technikum Hotelarskiego, Justyna Gatkowska i Bartosz Górka z klasy III Technikum Ekonomicznego.

Podziękowania dla opiekunów wolontariuszy: Jadwigi Kołodziej (opiekunka Samorządu Szkolnego), Wiesławy Opackiej (pracownik WDK) i Zofii Siwik (GOKSiT Sokolniki).

WOŚP wsparli także uczniowie: Wojciech Bezen z klasy II Technikum Informatycznego i Jakub Hojeński z klasy III Technikum Budowlanego. Ich zaangażowanie było bardzo dosłowne, gdyż zagrali koncert charytatywny wspólnie z muzykami wieruszowskiej orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej – pod dyrekcją p. Konrada Grygowskiego.


Skip to content