poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Katyń – pamiętamyKatyń – pamiętamy

„I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.”

Marian Hemar, fragment wiersza „Katyń”.

12 kwietnia 2015 roku obchodzono w Mieście i Gminie Wieruszów  75  rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęły się w niedzielę o nietypowej porze, bo o godzinie 23:30. Wtedy to w wieruszowskim kinie „Słońce” – zebrani wysłuchali prelekcję popularno-naukową wieruszowskiego nauczyciela historii p. Mariusza Dychto.

„Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, których – po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. – wzięto do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego. Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. Zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach cmentarnych – co najmniej w pięciu miejscach na terenie Związku Sowieckiego. Jeńcy z trzech obozów specjalnych NKWD transportowani byli pociągami w kwietniu–maju 1940 r. do miejsc egzekucji: Katynia (obóz w Kozielsku), Kalinina (obóz w Ostaszkowie), Charkowa (obóz w Starobielsku). Zabici w Kalininie (obecnie Twer) zakopani zostali w Miednoje. Pozostali, przetrzymywani w więzieniach i tam mordowani, grzebani byli w nieustalonych dotąd miejscach; znane są dwa w białoruskiej i ukraińskiej republice ZSRR (Kuropaty pod Mińskiem i Bykownia pod Kijowem).”

O godzinie 24:00 zebrani, w ciszy i skupieni przemaszerowali z pochodniami na wieruszowski cmentarz, gdzie oddano cześć ofiarom zbrodni katyńskiej, w tym także pomordowanym mieszkańcom miasta i gminy Wieruszów.

Delegacja naszej szkoły złożyła wiązankę i zapaliła znicze. Skład delegacji: dyrektor Małgorzata Nikodem, wicedyrektor Małgorzata Karkoszka oraz Grażyna Kubiś – sekretarz szkoły i nauczyciele: Miralda Wypych-Kozłowska, Iwona Kuliga-Kmiecik, Beata Królikowska i Danuta Urbaś.


Skip to content