poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informatyk na 100%Informatyk na 100%

Na początku wakacji w dniach 28.06-02.07.2018 r. odbyły się egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla technika informatyka. Warunkiem zdania egzaminu zawodowego jest uzyskanie na egzaminie teoretycznym (test 40 pytań) przynajmniej 50 % punktów, a na egzaminie praktycznym 75 % punktów. Uczniowie otrzymali wyniki egzaminu na koniec sierpnia.

Do kwalifikacji E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych przystąpiło 22 uczniów klas drugich. Uczniowie mieli za zadanie zmontować zestaw komputerowy i skonfigurować system operacyjny według wytycznych. Wszyscy uczniowie zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Do kwalifikacji E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami przystąpiło 18 uczniów klas trzecich. Uczniowie mieli za zadanie zmontować sieć komputerową, skonfigurować switch zarządzalny, router oraz udostępnić usługi sieciowe na serwerze. Wszyscy uczniowie zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

W związku z reformą był to ostatni rok egzaminu w kwalifikacji E.12. Uczniowie zamiast dwóch egzaminów będą zdawać jeden egzamin EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Do egzaminów uczniów przygotował nauczyciel przedmiotów zawodowych (informatycznych) mgr inż. Rafał Kowalczyk.


Skip to content