poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dotyczące kursów I stopnia w CEZ SieradzInformacje dotyczące kursów I stopnia w CEZ Sieradz

Informacje dotyczące zakwaterowania i płatności dla uczniów przebywających na kursie CEZ 2022/2023 (pdf)

Wykaz terminów kursów I w roku szkolnym 2022/2023 (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

 


Skip to content