poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacja Dyrektora SzkołyInformacja Dyrektora Szkoły

Zwracamy się z prośbą do rodziców i uczniów naszej szkoły o zapoznanie się z treścią regulaminów przebywania, postępowania i przestrzegania zasad higieny związanych z zagrożeniem zarażeniem wirusem COVID- 19.

Prosimy o ich przestrzeganie z uwagi na wspólne dobro oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Pragniemy zaznaczyć, że na terenie placówki mogą przebywać jedynie osoby zdrowe. Zatem za stan zdrowia przybywających do szkoły uczniów, a także posiadanie przez nich maseczek odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni).

Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną liczymy na współpracę i zrozumienie.

Prosimy rodziców o podanie wychowawcom klas aktualnych danych do kontaktu.

Ponadto informujemy, że w szkole są dostępne termometry bezdotykowe.

Nauczyciele wychowawcy przekażą uczniom stosowne oświadczenia do podpisu.

Regulaminy opracowano na podstawie: projektu rozporządzenia MEN z 11.08.20r., wytycznych MEN, MZ, GIS i wytycznych inspektora RODO.

Prosimy Rodziców o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z trwającymi rozmowami z przewoźnikami PKS – staramy się zapewnić młodzieży dogodny dojazd do szkoły.

Procedura przebywania uczniów w szkole i organizacja zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Procedura postępowania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID- 19 (pdf)

Procedura zachowania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (pdf)

Oświadczam o zapoznaniu się z obowiązującymi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie procedurami przebywania uczniów oraz organizacją zajęć w szkole, a także z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (pdf)

OŚWIADCZENIE – pomiar temperatury (pdf)


Skip to content