poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

II Ogólnopolski Bieg Papieski i Wojewódzkie Zawody Sportowe Młodzieży ŁWK OHPII Ogólnopolski Bieg Papieski i Wojewódzkie Zawody Sportowe Młodzieży ŁWK OHP

W dniu 15.10.2023 odbył się II Ogólnopolski Bieg Papieski i Wojewódzkie Zawody Sportowe Młodzieży ŁWK OHP w Sieradzu. Bieg Papieski stanowi formę obchodów Dnia Papieskiego i jest wyrazem czci społeczności OHP wobec świętego Jana Pawła II – Patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Bieg odbywał się w całym kraju i jest wydarzeniem organizowanym przez wszystkie wojewódzkie komendy OHP.

Uczestnictwo w biegu ma znaczenie symboliczne, wynik nie jest sprawą pierwszorzędną, liczy się udział i dobra atmosfera, oraz możliwość zintegrowania uczestników OHP z całego województwa. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę medal oraz dyplom za udział w wydarzeniu.

Po ukończeniu biegu wszystkie jednostki OHP z województwa łódzkiego wzięły udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowych Młodzieży ŁWK OHP. Zawody miały na celu rozwój kultury fizycznej wśród uczestników, promowanie zdrowego stylu życia i propagowanie gry fair play. Hufiec Pracy 5-20 w Wieruszowie reprezentowała czwórka uczestników, będących jednocześnie uczniami ZSP w Wieruszowie: Wiktoria Szypulska, Wiktoria Granek, Eryk Sikora i Mikołaj Lemiesz.

Nasi uczestnicy zakończyli zmagania z bardzo dobrymi wynikami i przywieźli ze sobą do Wieruszowa medale oraz nagrody ufundowane przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym uczestnikom za udział i godne reprezentowanie naszej jednostki. Warte podkreślenia jest to, że młodzież zdecydowała się na udział w zawodach w niedzielę, która jest dla nich dniem wolnym od pracy i nauki. Jesteśmy bardzo dumni z waszej postawy zaangażowania, wzorowego zachowania i wspaniałych wyników jakie osiągnęliście. Jesteście najlepsi!

Hufiec Pracy w Wieruszowie


Skip to content