poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

I Ty możesz uratować komuś życie! Pierwsza pomoc przedmedyczna.I Ty możesz uratować komuś życie! Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz z zakresu bhp i ppoż.
W szkoleniu wzięli udział uczniowie klasy I Technikum Ekonomicznego i IV Technikum Logistycznego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez profesjonalny zespół Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie .
Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia był   mł. bryg. mgr Dariusz Górecki.
Praktyczne ćwiczenia były realizowane na kilku stanowiskach, a młodzież uczyła się m.in. poprawnego rozpoznania poszkodowanego będącego w stanie nagłego zagrożenia życia, poprawnego przeprowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz nagłego zatrzymania krążenia. Ćwiczono również pierwszą pomoc w zadławieniach, krwotokach oraz inne zagadnienia z pierwszej pomocy medycznej. Młodzieży zostało również przedstawione jak strażacy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy, omówiono w ile minut straż dojeżdża na miejsce wypadku, jak powinniśmy się zachować na drogach szybkiego ruchu, w jaki sposób podawać informacje do dyżurnego, jak ocenić sytuację w czasie zagrożenia. Omówiono również czym jest zagrożenie tlenkiem węgla. W jaki sposób czujka dymu może uratować życie i zmniejszyć liczbę ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach, domach jednorodzinnych. Uczniowie mogli dowiedzieć się również o wymogach prawnych oraz zasadach utrzymania w należytym stanie technicznym przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w szkoleniu, gdyż pierwsza pomoc jest niezwykle istotna, ponieważ bardzo dużo zależy od posiadanej wiedzy i wyćwiczonych zachowań. Statystyki pokazują, że podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez przypadkowych świadków zdarzenia znacznie podwyższa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej.
Celem szkolenia było propagowanie wiedzy na temat pierwszej pomocy, aby właściwie reagować w przypadku zagrożenia życia ludzkiego. Serdeczne podziękowania zostały złożone  na ręce Panów Strażaków z KPPSP w Wieruszowie.

Spotkanie zorganizowała nauczycielka Wioletta Żywioł wraz z uczniami klasy I Technikum Ekonomicznego.


Skip to content