poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Giełda Pracy w świetlicy OHP w WieruszowieGiełda Pracy w świetlicy OHP w Wieruszowie

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieruszowie 17 grudnia 2020 r. we współpracy z Hufcem Pracy 5-20, zorganizowało Giełdę Pracy dla uczestników i absolwentów OHP z udziałem przedstawiciela Firmy Livello Sofa, Panią Moniką Józefowską, trenerem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Zaproszeni goście zostali zapoznani z ofertą MCK, ze szczególnym wskazaniem na pośrednictwo pracy skierowane głównie do młodzieży i absolwentów OHP. W trakcie spotkania prowadzonego przez Panią Monikę Józefowską, szczegółowo przedstawione zostały zasady zatrudnienia, wymagania oraz warunki pracy, a także zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach, dzięki czemu młodzież bezpośrednio mogła sprawdzić swoje kompetencje, uczestnicząc tym samym w pierwszym etapie rekrutacji.
W trakcie spotkań kadra MCK w Wieruszowie poprowadziła dla młodzieży zajęcia z zakresu Podstaw Prawa Pracy, zakończone testem z zakresu pozyskanej wiedzy.
Spotkania podzielone były na kilka etapów ze względu na bezpieczeństwo i wymogi sanitarne.
Przeprowadzona Giełda Pracy pozwoliła młodzieży skonfrontować własne oczekiwania i kompetencje z potrzebami rynku pracy i pracodawcy.


Skip to content