poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Fundusze Europejskie dla CIEBIE! czyli Mobilny Punkt Informacji w WieruszowieFundusze Europejskie dla CIEBIE! czyli Mobilny Punkt Informacji w Wieruszowie

W dniu 13 września 2016 r. doradca zawodowy Magdalena Strugała z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP wspólnie z nauczycielką – Karoliną Zaleśną  i wychowawcą z Hufca Pracy 5-20 towarzyszyły uczennicom klasy ID z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Stanisława Staszica,  w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym dotyczącym pozyskiwania dotacji unijnych. Kampania ta, prowadzona przez Urząd Marszałkowski ma na celu promocję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Spotkanie oferowało szczegółowe informacje na temat konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie lat 2014 – 2020, ich harmonogramie oraz naborach. Warsztaty te dedykowane są w szczególności młodym przedsiębiorcom wkraczającym na rynek pracy, którzy pragną otworzyć nowe miejsce pracy bądź wspomóc swoją działalność poprzez doposażenie, czy rozbudowę. Ponadto przedstawiona została krótka historia Unii Europejskiej oraz quiz z przedstawionych ciekawostek i informacji.

Młodzież chętnie zadawała liczne pytanie, które zobrazowały temat dotacji unijnych w perspektywie założenia własnej działalności. Młode Pokolenie coraz częściej rozważa po zakończeniu szkoły otworzyć prywatne przedsiębiorstwo. Korzyści płynące z samozatrudnienia  kuszą niezależnością, brakiem monotonności oraz zarobkami.


Skip to content