poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Fotoplastikon i prace Jana BiczyskoFotoplastikon i prace Jana Biczysko

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Wieruszowski Dom Kultury zapraszają na wystawę objazdową prezentowaną w województwie łódzkim „Duma lokalna. Duma regionalna” w związku z realizacją projektu „Marka „Łódzkie promuje” – budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013–2015”.

Wystawa ma formę fotoplastikonu, a prezentowane na niej zdjęcia są w formacie 3D. Jest to 25 zdjęć przedstawiających najciekawsze przykłady realizacji idei myślenia projektowego w Województwie Łódzkim.

Wystawa eksponowana jest w Galerii Sztuki WDK w terminie od 27 kwietnia do 8 maja, od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 18:00 a w piątki do 16:00.

Dziś wystawę obejrzała klasa I Technikum Handlowego i klasa I Technikum Ekonomicznego. Uczennice obejrzały także znajdująca się  w Galerii wystawę prac Jana Biczysko.

„Z obrazów emanuje nastrój, który najtrafniej można nazwać uspokojeniem. Bierze się on z wzajemnych relacji postaci, z odważnej, zdecydowanej kolorystyki i wreszcie: z poetyckich dopowiedzeń, w tytułach cykli, ale przede wszystkim w lirycznych komentarzach umieszczonych na obrazach. Są one częścią dzieła, na równych prawach z obrazem. To najpiękniejszy dialog o uczuciach, których nie można wyrazić malarską formą, dlatego trzeba sięgnąć po poezję.”

Prezentowane na wystawie rysunki i obrazy to efekt pracy ostatnich dwóch lat. Widzowie mają okazję do namysłu nad istotą życia i sensem artystycznej twórczości.

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli  do obejrzenia fotoplastikonu i wystawy malarskiej.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i oprowadzenie nas po wystawach p. Wiesławie Opackiej z WDK.


Skip to content