poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Egzamin zawodowy mechatroników z kwalifikacji E.03Egzamin zawodowy mechatroników z kwalifikacji E.03

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyły się egzaminy zawodowe dla uczniów Technikum Mechatronicznego, z kwalifikacji E.03: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik mechatronik:

 • projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę;
 • opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice;
 • montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Zadania zawodowe

 • pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie dokumentacji technicznej do urządzeń i układów mechatronicznych
 • dobieranie elementów, podzespołów, zespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych
 • przygotowywanie elementów, wskaźników, podzespołów i zespołów do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
 • projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych
 • testowanie elementów, modułów i podzespołów oraz obliczanie ich parametrów
 • wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników
 • instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących
 • kontrola prawidłowości pracy urządzeń i systemów
 • instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • dozorowanie pracy urządzeń i systemów oraz ocena ich stanu technicznego
 • montowanie i demontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii

Przedmioty zawodowe:
podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechaniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, pracownia urządzeń mechatronicznych, język obcy zawodowy, podstawy przedsiębiorczości.

Zapraszamy na stoisko naszej szkoły na targach edukacyjnych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie, w czwartek 9 marca 2017.


Skip to content