poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Edukacja a rynek pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery OHPEdukacja a rynek pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP

W dniu 22 lutego 2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia z klasą III Technikum, które kształci ekonomistów, elektryków i mechaników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Warsztaty z informacji grupowej odbyły się na zaproszenie Pani Moniki Hejman – wychowawczyni klasy. Zajęcia obejmowały tematykę edukacji i rynku pracy.

Uczestnicy warsztatów zapoznani zostali z podstawowymi informacjami dotyczącymi rynku pracy, oczekiwaniami współczesnego rynku pracy, także uświadomieni zostali czym są kompetencje i kwalifikacje. Zajęcia w grupach pozwoliły uczestników odpowiedzieć na pytania: „jakiego pracownika potrzebuje dziś pracodawca?”; „jakie wykształcenie i umiejętności powinien posiadać pracownik aplikujący na dane stanowisko pracy”, a także „jakie cechy kandydatów najczęściej poszukiwane są przez pracodawców”.

Analiza ogłoszeń uświadomiła uczestnikom, iż edukacja dzisiaj to nie tylko nauka zawodu pozwalająca znaleźć zatrudnienie na całe życie, ale również nauka umiejętności pozwalających na szukanie pracy w wielu sektorach rynku.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Strugała – doradca zawodowy MCK


Skip to content