poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Dzień Przedsiębiorczości” – podsumowanie„Dzień Przedsiębiorczości” – podsumowanie

25 marca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie –  wzięli udział w realizacji projektu „Dzień  Przedsiębiorczości”.

Projekt ten wdrażany jest w życie  z inicjatywy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod honorowym patronatem  Prezydenta RP.

„Dzień Przedsiębiorczości” jest programem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie z klas techników naszej szkoły  udali się  wraz z opiekunami do lokalnych zakładów pracy. Mogli poznać  specyfikę danego zawodu i zweryfikować swoje wyobrażenia o nim z rzeczywistością. Dla uczniów, jak i dla firm był to świetny sprawdzian, dający możliwość konfrontacji oczekiwań wobec przyszłych przełożonych, a pracodawcom dał szansę na poznanie postaw potencjalnych pracowników.

Akcję „Dzień Przedsiębiorczości”  oceniamy  bardzo pozytywnie, był to dla uczniów dzień zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce:
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie – p. Grażyny Wójciak,
– Prezesa Firmy Agrecol Sp. z o.o. w Mesznarach – p. Jarosława Prymasa,
– Właściciela Biura Inżynierskiego ,,INTECH’’ w Kępnie – p. Daniela Florczaka,
– Właścicieli
Fabryki Mebli „WERSAL”  Jankowy – Państwa Kaczorowskich,
Dyrektora HM Helvetia Meble – p. Piotra Ulrycha,
– Prezes firmy TUDOR  w Wieruszowie – p. Marii Biczysko,
– Właścicieli
P.H.U. „WĘDLINKA”– p. Aleksandra Gajewskiego i p. Piotra Gajewskiego.

Podziękowania również dla konsultantów firm oraz załóg pracowniczych.

Byliśmy przez wszystkich Państwa przyjęci bardzo serdecznie i wierzymy, że za rok znów znajdziecie dla nas czas i przychylność. Uczestniczycie w ważnym procesie wychowania młodego człowieka, traktując go z należną mu uwagą, wspierając dobrym słowem, mobilizując do aktywności i otwartości na innych ludzi.

Projekt przeprowadziły nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Anna Maciejewska, Andrzelina Petalas, Karolina Zaleśna.


Skip to content