poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dzień Pamięci Ofiar HolocaustuDzień Pamięci Ofiar Holocaustu

Objęty patronatem Ministra Oświaty i Wychowania – Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości – obchodzony jest 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

Jest okazją do refleksji na temat respektowania praw człowieka, konsekwencji braku tolerancji i szacunku dla innych. Każe zastanowić się nad skutkami dyskryminacji, uprzedzeń i stereotypów. Symbolem Tej rocznicy jest kwiat żonkil.

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie zagładę żydowskiej ludności Wieruszowa i okolicznych miejscowości utrwalają poprzez ciekawy projekt, o którym możecie przeczytać tu:
www.facebook.com/sladamiwieruszowskichzydow/.

Opiekunem projektu jest mgr Urszula Szot, która wspólnie z uczennicami ZSO odwiedziła naszą szkołę i obdarowała nas symbolicznymi żółtymi żonkilami.

Dziękujemy za to spotkanie oraz za możliwość wzięcia udziału w kultywowaniu pamięci ofiar II wojny światowej.


Skip to content