poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej

12 października 2023 roku na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  W tym dniu Komisja Edukacji Narodowej obchodziła 250-lecie od powołania tej instytucji do życia 14 października 1773 roku. Mottem przewodnim tegorocznego święta  stały się słowa: ,,Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata”. W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a także zaproszeni goście. Swą obecnością zaszczycili nas emerytowani nauczyciele oraz dawni pracownicy naszej szkołyStarosta Powiatu Wieruszowskiego – p. Stefan PietrasWicestarosta Powiatu Wieruszowskiego – p. Marek Kanicki, Prezes Zarządu firmy Benix/Livello – p. Bernard Kaczorowski, Prezes Zarządu firmy Propart  – p. Michał Nokiel, Dyrektor firmy Benix/Livello – p. Krzysztof Zimny, Przedstawiciel firmy Propart – p. Aleksandra Udała, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych – p. Robert Siwik oraz Przewodniczący Rady Rodziców – p. Adam Śpigiel.

Uroczystość rozpoczęto od symbolicznego zapalenia zniczy i złożenia kwiatów przez delegację pod tablicą upamiętniającą nauczycieli powiatu wieruszowskiego zamordowanych podczas II wojny światowej.

W imieniu całej społeczności uczniowskiej konferansjerzy (Kornelia Bladowska z klasy I Teh i Hubert Wilk z klasy II Ti1) skierowali do wszystkich pracowników oświaty, administracji i obsługi  słowa uznania i podziękowania, a na ręce Dyrekcji przedstawiciele młodzieży złożyli wiązanki kwiatów. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Powiatu Wieruszowskiego – p. Stefan Pietras zwracając się do zebranych złożył życzenia wszystkim nauczycielom i  pracownikom szkoły, dziękując za dotychczasową pracę, trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.  Wyrazy uznania oraz podziękowania skierował do wyróżnionej Nagrodą Starosty – dyrektor Agnieszki Mazurowskiej. Za szczególne osiągnięcia , angażowanie się w promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz koordynowanie szkolnych projektów Nagrodę  Starosty i  Zarządu Powiatu  otrzymała  Ewa Kawalińska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Serdeczne słowa i  podziękowania za zaangażowanie w pracę z młodzieżą popłynęły także w stronę nauczycieli od  Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Adama Śpigla.

Głos zabrali również:   Prezes Zarządu firmy Propart  – p. Michał Nokiel oraz Dyrektor firmy Benix/Livello – p. Krzysztof Zimny,  zwracając uwagę na znaczenie nauki i potrzebę dobrego kształcenia w zawodzie dzięki współpracy szkoły z przedsiębiorcami naszego regionu , ale także wychowania przyszłych pokoleń na wartościowych i odpowiedzialnych ludzi. Słowa podziękowań za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w życie szkoły oraz przekonanie o realizacji przyszłych  zamierzeń wraz z firmami patronackimi wyraziła dyrektor szkoły – Agnieszka Mazurowska.  Kolejnym punktem  było uroczyste podpisanie umów patronackich pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica , a firmami  Benix/Livello oraz Propart, w ramach których firmy zobowiązały się do objęcia patronatem klas mechatronicznych, a w przypadku  firmy Livello dodatkowo klas: logistycznych, ekonomicznych, handlowych i  informatycznych oraz uczniów kształcących się w zawodach: tapicer, stolarz i krawiec.

Podziękowania nauczycielom, również emerytowanym oraz pracownikom obsługi i administracji złożyła  dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – Agnieszka Mazurowska.  

W dowód uznania wręczyła nauczycielom nagrody. Wśród nagrodzonych znaleźli się :, Joanna Bochenek, Mateusz Dmuchowski, Ewelina Heidt, Maciej Heidt, Monika Hejman, Barbara Howis, ks. Bolesław Głuszko, Robert Gruszka, Beata Królikowska, Marcin Joniak, Norbert Junke, Wiesława Ochota, Katarzyna Klimas, Jadwiga Kołodziej, Rafał Kowalczyk, Izabela Machoń-Broda, Katarzyna Podolak, Emilia Brylak- Światłowska, Radosław Światłowski, Halina Paluch, Renata Łyjak-Piaskowska oraz Anna Wanowska. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli: Julity Bossy-Piluch oraz Jacka Bieleckiego. W części artystycznej wystąpili uczniowie: Tomasz Piaskowski, Olaf Ceglarek, Paweł Ciupek, Julia Makieła, Piotr Mrożek (kl. 5 Tip), Agnieszka Baberowska, Kamila Światła, Zosia Żurek, Emilia Błażejewska (kl. 4 Teh), Magdalena Romanowska (4Ti2), Kinga Kazuś (kl. 1Teh),  Jakub Tomczyk (kl. 3d), Patryk Łukianowski (kl. 5 Tbhp), Aleksandra Tomaszek (kl. 5 Tep) oraz Bartłomiej Rosiński, Maciej Sowa, Kacper Rabiega (kl. 5 Ttp.) Wspaniałą dekorację wykonała p. Jadwiga Kołodziej wraz z młodzieżą naszej szkoły.

Na zakończenie akademii dyrektor szkoły p. Agnieszka Mazurowska serdecznie podziękowała wszystkim tym , którzy zaangażowali się w przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej.


Skip to content