poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Doradztwo zawodowe w Hufcu Pracy w WieruszowieDoradztwo zawodowe w Hufcu Pracy w Wieruszowie

W dniu 18 września 2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia w Hufcu Pracy w Wieruszowie z uczniami klasy pierwszej Branżowej Szkoły I  stopnia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Temat zajęć brzmiał: „Moje predyspozycje – moja osobowość, mój temperament” oraz „Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby”. Zajęcia uświadomiły uczestnikom jak ważne jest poznanie siebie, swoich wartości i temperamentu. Uczniowie wykazali się również umiejętnością przedstawienia siebie za pomocą słów.

Wszystkie ćwiczenia wzbudziły w uczestnikach zajęć refleksję nad sobą, swoimi zaletami i wadami. Współczesny rynek pracy wymaga poznania siebie i swoich wartości, ponieważ buduje to kapitał ludzi w nowoczesnym rynku.

Zdjęcia: Kadra Hufca Pracy w Wieruszowie.


Skip to content