poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dopalacze kradną życie!Dopalacze kradną życie!

W dniu 17 września 2015 odbyło się spotkanie rodziców uczniów naszej szkoły z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, terapii Uzależnień i Współdziałania w Wieruszowie p. Dariuszem Soborczykiem. Tematem spotkania była profilaktyka uzależnień skierowana do rodziców.

Rodzice pamiętajcie zawsze, że powinniście:

 • być świadomi faktu istnienia środków psychoaktywnych, znać ich nazwy i wiedzieć jak one działają, – orientować się gdzie można zdobyć środki psychoaktywne i w jakich sytuacjach są one najczęściej używane,
 • sami świecić dobrym przykładem,
 • umieć słuchać uważnie tego co mają do powiedzenia Wasze dzieci,
 • prowadzić wraz z dziećmi ocenę tego co oferują media (telewizja, radio, internet), ponieważ one są źródłem informacji na temat używania środków psychoaktywnych,
 • umieć rozpoznawać u swoich dzieci wstępne oznaki używania środków psychoaktywnych oraz jak postępować w takich sytuacjach,
 • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby (negatywne postrzeganie siebie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, natomiast pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną),
 • zachęcać swoje dzieci do uczestnictwa w działalności prozdrowotnej i twórczej, które są alternatywą do używania środków psychoaktywnych.

W tym roku szkolnym planowane jest wdrożenie programu „FreD goes net” rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani. Jest on adresowany do osób w wieku 14 – 21 lat, którzy zostali odnotowani przez szkołę w związku z używaniem alkoholu lub narkotyków. Dotyczy to w szczególności osób, które:

 • zostały pierwszy raz zatrzymane przez policję za posiadanie narkotyków lub picie alkoholu
 • mają pierwszy raz problemy w szkole związane z zażywaniem narkotyków / piciem alkoholu
 • pierwszy raz są pod nadzorem kuratora, który zwraca uwagę na ich problemy związane z używaniem narkotyków, alkoholu
 • mają problemy, trudności, konflikty z rodzicami związane z używaniem narkotyków, alkoholu.

www.moptuiw.wieruszow.pl/dzialania/fred/

Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie, ul. Kępińska 53, 98-400 Wieruszów, telefon: 62 78 40 017, e-mail: moptuiw@gmail.com

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 20:00.

Jest jeden skuteczny sposób na walkę z uzależnieniami młodych. – To zarządzanie sukcesem i talentem. Wymaga bardzo dużej pracy i pokazywania, że wszystko może przyjść własnymi siłami i pracą, a niekoniecznie przez substancje psychoaktywne. Jeśli pokażemy młodym ludziom, jak prawidłowo budować uczucie pewności siebie, odstresowywać się i ustalać hierarchię w czasie, nie będą sięgać z nudów po dopalacze czy alkohol”.


Skip to content