poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dni Otwarte Funduszy EuropejskichDni Otwarte Funduszy Europejskich

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie w dniu 18 maja 2017 r.  wzięło udział w IV edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jest to największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. W ramach akcji DOFE MCK w Wieruszowie zaprosiło przedstawiciela Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Sieradza – Panią Aleksandrę Wrzosek.  W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa pod opieką Pani Pauliny Szkudlarek, a także młodzież bezrobotna i poszukująca pracy. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 20 osób.  Wiodącym zagadnieniem spotkania był temat: Fundusze Europejskie jako szansa na przyszłość. Omówione zostały możliwości aplikowania o dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, procedura, a także wskazano instytucje, do których można się kierować z wnioskiem. Ponadto nakreślono procedurę rozliczenia projektu oraz przedstawiono połowicznie obowiązki ciążące na beneficjencie w ramach realizacji projektu.   Młodzież czynnie uczestniczyła w spotkaniu oraz chętnie zadawała pytania. Miłą i ciekawą atrakcją ze strony LPI FE z Sieradza był quiz, który obdarował młodzież drobnymi nagrodami.


Skip to content