poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Cuda wianki świętojańskie – zapraszamy do zabawy!Cuda wianki świętojańskie – zapraszamy do zabawy!

Wieruszowski Dom Kultury zaprasza społeczność naszej szkoły do udziału w konkursie na najładniejszy wianek świętojański. Wianki należy złożyć 23 czerwca do godz. 16:00 do 20:00 w parku miejskim koło stadionu GOSiT (ul. Sportowa) w namiocie organizatora Wieruszowskiego Domu Kultury, z napisem „WIANKI”.

23 czerwca o godz. 20:30, podczas imprezy „ Ceramidła na Bursztynowym Szlaku” ( park koło stadionu GOSiT) nastąpi rozstrzygnięcie „Konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański”*, po którym wspólnie z mieszkańcami, w świetle pochodni, przemaszerujemy na przystań, gdzie prace konkursowe zostaną puszczone na rzekę.

Regulamin Konkursu na najpiękniejszy Wianek Świętojański.
1.Organizator: Wieruszowski Dom Kultury

  1. Założenia ogólne:

– Konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,

szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

  1. Cele konkursu:

            – kultywowanie tradycji „Nocy świętojańskiej”

– aktywizacja i integracja mieszkańców gminy.

– rozwijanie zdolności plastycznych.

– wspólna zabawa.

  1. Zasady konkursu:

– wianek Świętojański wykonuje każdy indywidualnie.

– preferowane będą wianki najbardziej okazałe.

– wianek powinien zostać wykonany z naturalnych, suszonych lub

sztucznych kwiatów, materiałów, takich jak bibuła, sznurek itp.

– wianek powinien posiadać trwałą, lekką podstawę zapewniającą

możliwość pływania po wodzie

– technika wykonania pracy jest dowolna.

– elementem każdego wianka powinna być świeca.

– organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przebiegu konkursu,

oraz do wykorzystania wizerunku i danych osobowych wybranych uczestników                          konkursu do promocji działalności WDK.

– na wianku w widocznym miejscu należy umieścić kartkę z imieniem

nazwiskiem, tel. oraz w przypadku placówki oświatowej nazwę szkoły.

– wykonane prace należy składać w parku koło stadionu, przy namiocie WDK

w dniu 23 czerwca 2018 roku w godz. 16.00- 20.00

  1. Ocena oraz nagrody:

–  powołane przez organizatora Jury będzie oceniać wianki zwracając szczególną  uwagę na staranność wykonania, pomysłowość, estetykę i ogólne wrażenie artystyczne.

–  konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom  o godzinie 20.30. w parku  przy stadionie i puszczeniem wianków na wodę.

  1. Postanowienia końcowe

–  Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia  uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku  zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.

           

                                       Kontakt w sprawie konkursu

            Wieruszowski Dom Kultury ul. Rynek 8/9, tel.62 78 41 080

                             


Skip to content