poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Budowlańcy na wycieczce w BETARDZIEBudowlańcy na wycieczce w BETARDZIE

W dniu 23.04.2024 r. uczniowie Technikum Budowlanego z klas II Tb  oraz III Tb wraz z opiekunami mgr inż. Beatą Królikowską i inż. Pawłem Moską uczestniczyli w wycieczce do zakładu produkcji prefabrykatów betonowych BETARD w Wieruszowie.

Betard specjalizuje się w produkcji elementów z przeznaczeniem od budownictwa mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych.

Na zakładzie przywitał nas kierownik pan Paweł Zakręta, który do zwiedzania zakładu wytypował dwóch inżynierów. Po podziale na grupy, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, rozpoczęliśmy zwiedzanie zakładu.

W pierwszej kolejności uczniowie mieli możliwość obejrzenia wnętrza sterowni węzła betoniarskiego przygotowującego mieszanki betonowe do produkcji prefabrykatów.

Obserwowali na bieżąco proces produkcyjny elementów prefabrykowanych: belek stropowych Teriva i bloczków betonowych, słupów i belek żelbetowych wielogabarytowych, pali fundamentowych, który odbywał się na otwartej przestrzeni zakładu. W halach natomiast trwała produkcja schodów, ścianek oporowych (peronowych), doków stosowanych przy budowie m.in. obiektów handlowych(dostawy), płyt balkonowych, ściennych. Uczniowie widzieli, w jaki sposób składowane są wyroby gotowe m.in. pustaki stropowe i ścienne z keramzytu i żużlobetonowe, bloczki betonowe, belki stropowe, kostka betonowa na składowiskach przyobiektowych itp. oraz obserwowali załadunek wyrobów na środki transportowe.

 Śledzili proces prostowania, cięcia, gięcia i zgrzewania elementów zbrojenia, aż do montażu w szalunkach. Poznali przemysłowy sposób produkcji elementów zbrojenia z zastosowaniem urządzeń mechanicznych do transportu (rolki, wózki widłowe)), prostowania prętów dostarczonych w zwojach, cięcia mechanicznego oraz gięcia za pomocą giętarek mechanicznych. Są to dziś procesy zautomatyzowane, które nadzoruje człowiek. Obserwowali również wykonywanie prac ręcznych zbrojarskich związanych z łączeniem prętów z użyciem cążek i klucza akumulatorowego.

Porównywali różne rodzaje deskowań (do belek, pali fundamentowych, ścianek oporowych), sposoby oraz sprzęt do transportu i zagęszczania mieszanek betonowych. Dzisiejszy transport elementów oraz półfabrykatów i gotowych wyrobów odbywa się na zakładzie z zastosowaniem suwnic- zarówno na powietrzu, jak i w halach.

Uczniowie poznali sposoby składowania i oznakowania materiałów (kruszyw, stali, gotowych wyrobów), rodzaje i środki transportu (wózki widłowe z pojemnikami na beton, suwnice, cementowozy, betonomieszarki itp.), rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne obiektów produkcyjnych, magazynowych i administracyjnych.

Odwiedzili również laboratorium zakładowe, wyposażone w urządzenia m.in. do przeprowadzenia badań wytrzymałościowych wyrobów budowlanych produkowanych przez zakład. Dla nich przeprowadzone zostały badania próbek, omówione zostały wyniki.

Zwiedzanie zakładu przebiegało w miłej atmosferze, inżynierowie oprowadzający grupy szczegółowo wyjaśniali zagadnienia i problemy nurtujące młodzież.

Dziękujemy kierownictwu zakładu za możliwość edukacji bezpośredniej przez naszych uczniów. Nabyta wiedza i umiejętności oraz pomoce dydaktyczne w postaci materiałów i dokumentacji , które otrzymała szkoła będą wykorzystane na zajęciach lekcyjnych, i w przyszłości zaowocują na egzaminach, sprawdzianach i pracy zawodowej.

Obecnie siedmiu absolwentów naszego technikum budowlanego to pracownicy tego zakładu. Miło było się po wielu latach przy tej okazji spotkać.


Skip to content