poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYLBankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL

W piątek 26.06.2023 uczniowie klas 1R oraz 1S brali udział na zajęciach podstaw przedsiębiorczości w serii spotkań projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL.

·        Rynek finansowy – zaufanie w biznesie

·        Cyberbezpieczeństwo

·        Mądre inwestowanie

Podczas zajęć związanych z rynkiem finansowym uczniowie, dowiedzieli się na temat głównych zagadnień jakimi były:

 1. Instytucje rynku finansowego w Polsce
 2. Rola banku w gospodarce
  1. bankowość polska – zarys historyczny
  2. bank jako instytucja zaufania publicznego
  3. jak funkcjonuje bank
  4. Bank Centralny
 3. Nadzór nad rynkiem finansowym
  1. KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
  2. BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 4. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne

Klasa 1S podczas wykładu z cyberbezpieczeństwa zaznajomiła się z następującymi zagadnieniami:

 1. Bezpieczny sposób korzystania z internetu i portali społecznościowych
 2. Co cyberprzestępca może zrobić z danymi osobowymi?
 3. Procedura zastrzegania dokumentów w przypadku ich zgubienia
 4. Jak budować i zarządzać hasłami?
 5. Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych i bankowości elektronicznej
 6. Jak rozróżnić mylące rozszerzenia plików?
 7. Jak zachować się w sytuacji, gdy padniemy ofiarą cyberprzestępcy?

A zajęcia z mądrego inwestowania opierały się o pojęcia:

 1. Zysk i ryzyko
 2. Dywersyfikacja i reinwestycja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania
 3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko
  1. lokaty
  2. obligacje
  3. akcje
  4. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 4. Inwestowanie na giełdzie

Skip to content