poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Akcja charytatywna dla Michała. Zapraszamy do udziału!Akcja charytatywna dla Michała. Zapraszamy do udziału!

„Mam autyzm.
Mnie się nie leczy.
Mnie się uczy, jak żyć w świecie.
Terapie są moją nauką.
A Twoja miłość, tolerancja i akceptacja to najlepsza terapia jaką możesz mi ofiarować.”

 

Pięcioletni Michał Puchalski oswaja swój autyzm. Wymaga specjalistycznej terapii i nauki. Uczęszcza na zajęcia hipoterapii, integracji sensorycznej, terapię czaszkowo- krzyżową, psychologiczną oraz wiele innych zajęć.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu.
Niestety autyzm nie jest wyleczalny, ale chorzy oraz rodzina mogą nauczyć się żyć z tą chorobą tak, by życie osoby i z osobą z autyzmem było łatwiejsze.
Autyzm wpływa na całe życie. Dlatego tak ważna jest akceptacja i zrozumienie.
Bo razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem!

W dniach 13 – 14.02. 2020, o godzinie 9.50 (trzecia godzina lekcyjna), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie  odbędzie się zbiórka pieniędzy na wsparcie terapii Michała.

Akcję poprowadzi siostra Michała – Aleksandra Puchalska z klasy I Technikum Logistycznego. Pomogą Jej koleżanki i koledzy z klasy.

Ola cały czas angażuje się w działalność charytatywną na rzecz innych osób.

Michał – to świetna sprawa mieć taką siostrę! Ona bardzo Cię kocha i walczy o Ciebie! Masz Jej miłość i akceptację.

Bardzo, bardzo  mocno prosimy o wsparcie akcji!