poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Abiturienci – Staszic 2018Abiturienci – Staszic 2018

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Koleżanki i Koledzy  z młodszych klas  – wzięli udział w uroczystym pożegnaniu tegorocznych Abiturientów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie. Abiturienci to osoby, które  ukończyły pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład systemu oświaty i mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego.
Szczególnie doniosłym momentem uroczystości było wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych  uczniów.

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:

Mariusz Myszor – Technikum Budowlane, średnia ocen 5,27, zachowanie wzorowe,
Karolina Karsznia – Technikum Budowlane, średnia ocen 5,17, zachowanie wzorowe,
Patryk Zgadzaj – Technikum Elektryczne, średnia ocen 5,07, zachowanie wzorowe,
Mariusz Sokołowski – Technikum Mechatroniczne, średnia ocen 5,03, zach. wzorowe,
Grzegorz Głowacz – Technikum Elektryczne, średnia ocen 4,90, zachowanie wzorowe,
Mateusz Kusiak – Technikum Informatyczne, średnia ocen 4,90, zachowanie wzorowe,
Dominik Cegiełka – Technikum Informatyczne, średnia ocen 4,83,zachowanie wzorowe,
Natalia Piwowar – Technikum Informatyczne, średnia ocen 4,77, zachowanie wzorowe,
Adrian Łuźniak – Technikum Mechatroniczne, średnia ocen 4,77, zachowanie wzorowe.

Wicestarosta Mirosław Urbaś wręczył nagrody rzeczowe starostwa powiatowego, które  otrzymali:

Mariusz Myszor (rower), Karolina Karsznia (laptop).
Nagrody książkowe ufundowane przez starostwo otrzymali: Patryk Zgadzaj, Mariusz Sokołowski, Grzegorz Głowacz, Mateusz Kusiak, Dominik Cegiełka, Natalia Piwowar, Adrian Łuźniak.

Wyróżniono także:
– Izabelę Piekielną – z Technikum Handlowego – za średnią ocen 4,52, wzorowe zachowanie,
Kamila Zarycha – z  Technikum Informatycznego- za średnią ocen 4,53, bardzo dobre zachowanie i reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych,
– za wzorowe czytelnictwo: Natalię Dyszlewską – z Technikum  Hotelarskiego,
– za aktywny udział w życiu artystycznym szkoły: Agnieszkę Melkowską – z Technikum Ekonomicznego,
– za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych:
Huberta Rabiegę – z Technikum Handlowego,
Dawida Mrowińskiego – z Technikum Mechatronicznego,
Patryka Mączkę – z Technikum Informatycznego,
Dawida Prędkiego – z Technikum Informatycznego,
Joela Kopko – z Technikum Elektrycznego.

Serdeczne podziękowania na ręce Rodziców obecnych na uroczystości.

Szanowni Abiturienci! Do zobaczenia za tydzień na egzaminach maturalnych. Trzymamy kciuki!

foto: Weronika Malik


Skip to content