poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Abiturienci 2015Abiturienci 2015

Abiturienci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie po raz ostatni spotkali się z gronem pedagogicznym, młodszymi koleżankami i kolegami.
Specyfika takiego spotkania zawsze zawiera w sobie rozterkę duchową. Z jednej strony z radością przyjmowana jest myśl, że kończy się  pewien etap życia – przyznajmy to szczerze – pełen nużącego przesiadywania w szkolnej klasie (a za oknem słońce i tyle kuszących uroków życia), stresowania się klasówkami i konieczności podporządkowania się wymaganiom nauczycieli.  Z drugiej strony żal przecież rozstawać się z tymi właśnie nauczycielami (bo okazało się, że  swoi z nich ludzie, wymagający, ale i wyrozumiali), a przede wszystkim żal rozstać się w rówieśnikami (bo znalazło się  wśród nich wspaniałych przyjaciół – no i wspólnie spędziło się nie jedną  radosną, ale także i trudną  chwilę).

„Istnieją dwa cele, do których należy dążyć w życiu
pierwszy – osiągnąć to, czego się pragnie
drugie – cieszyć się tym”…. i tego Wam szczerze Szanowni Abiturienci życzymy.

W sposób szczególny wyróżnieni zostali uczniowie najlepsi w nauce i zachowaniu.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego otrzymały:
Marlena Marszałek z klasy IV Technikum Ekonomicznego,
Martyna Kowalczyk z klasy IV Technikum Handlowego.

Nagrody Starosty Wieruszowskiego otrzymali:
Patrycja Bigos
z klasy IV technikum Ekonomicznego,
Klaudia Pietrakowska z klasy IV Technikum Handlowego,
Przemysław Olek z klasy IV Technikum Mechatronicznego.

Nagrody wręczył sekretarz Rady Powiatu Stefan Pietras.

Dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem również wręczyła nagrody. Otrzymali je:

Donata Majcherska, Magdalena Biegańska, Magdalena Białek, Dominika Kowalczyk  z klasy IV Technikum Handlowo-Ekonomicznego – za wzorowe zachowanie i naukę, działalność w Samorządzie Uczniowskim, organizację akcji charytatywnych, za to, że dzięki Nim uroczystości szkolne miały zawsze piękną, godną oprawę;

Piotr Kubica z klasy IV Technikum Mechanicznego – za wzorowe zachowanie i naukę, udział w życiu artystycznym szkoły, za godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych;

Agata Dąbek z klasy IV Technikum Hotelarskiego – za wzorowe zachowanie i naukę, udział w konkursach astronomicznych i zajmowanie w nich prestiżowych miejsc;

Marta Kukuła z klasy IV Technikum Budowlanego, Łukasz Fuchs, Dawid Zygmunt z klasy IV Technikum Mechatronicznego i Krystian Warpas z klasy IV Technikum Elektrycznego za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych;

Łukasz Rzeźnik z klasy IV Technikum Mechatronicznego, któremu szczególnie dziękujemy za wrażenia artystyczne jakich dostarczał nam podczas uroczystości szkolnych.

Nagrodzony został również Wojciech Wypych z klasy IV Technikum Budowlanego za udział w wojewódzkim  etapie III Konkursu Wiedzy na temat Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Wychowawcami klas maturalnych byli:
mgr Wiesława Ochota – Technikum Handlowe-Ekonomiczne,
mgr Renata Piaskowska-Łyjak – Technikum Mechaniczne-Hotelarskie,
mgr Krzysztof Gałęza – Technikum Mechatroniczne-Budowlane-Elektryczne,
mgr Barbara Howis – Technikum Uzupełniające.

Uroczystość prowadzili: Sylwia Puswalska z klasy III Technikum Budowlanego, Karolina Okoń z klasy II Technikum Ekonomicznego i Patryk Zgadzaj z klasy I Technikum Elektrycznego.

Poczet sztandarowy: Klaudia Klatka i Paulina Kasendra z klasy I Technikum Hotelarskiego, Bernard Dębski z klasy III Technikum Informatycznego.

Szanowni Abiturienci! Wszystkiego najlepszego, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły!


Skip to content