poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

82 rocznica agresji sowieckiej na Polskę82 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września 1939 roku rząd radziecki wręczył polskiemu ambasadorowi w Moskwie – Wacławowi Grzybowskiemu notę w której w pokrętny sposób uzasadniano decyzję radzieckiego kierownictwa o zaatakowaniu wschodnich granic Polski. Jako oficjalny powód władze sowieckie podały rozpad państwa polskiego, w którego obliczu Armia Czerwona zmuszona była zapewnić bezpieczeństwo Ukraińcom i Białorusinom zamieszkującym wschodnie ziemie Polski. Strona radziecka pogwałciła obustronne układy z Polską: traktat ryski z 1921 roku i pakt o nieagresji z 1932 roku. W ten sposób Józef Stalin do spółki z Adolfem Hitlerem zrealizowali zbrodniczy plan tajnego protokołu paktu Ribbentrop – Mołotow. Dokonali czwartego rozbioru Polski.

Dzisiejsza rocznica dla nas Polaków jest szczególnie bolesna, ponieważ upamiętnia początek okupacji sowieckiej, która przyczyniła się m.in. do ludobójstwa w Katyniu, licznych deportacji Polaków na Wschód, oraz pozbawiła Polskę niepodległości na kilkadziesiąt lat.

Cześć i chwała Bohaterom poległym w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą.


Skip to content