poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

650 dębów na 650-lecie nadania praw miejskich miastu Wieruszów650 dębów na 650-lecie nadania praw miejskich miastu Wieruszów

24 kwietnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką wicedyrektor Małgorzaty Karkoszki wzięli udział w pięknej i symbolicznej akcji sadzenia dębów czerwonych. Uczczono w ten sposób Jubileusz 650- lecia nadania praw miejskich miastu Wieruszów.

Oto jak relacjonuje wydarzenie na swoim facebooku Gmina Wieruszów:

„To był aktywny poniedziałek. W Wieruszowie przy ul. Żydowskiej zebrały się władze miasta i powiatu, przedstawiciele instytucji, placówki oświatowe oraz mieszkańcy miasta , którzy posadzili 650 dębów czerwonych na Jubileusz 650 -lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Akcję zorganizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie wspólnie z Urzędem Miejskim oraz leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach. Pierwsi chętni do sadzenia drzew pojawili się na wyznaczonym przez gminę terenie już o 10.00. Były powitania, krótkie przemówienia i refleksje. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Michał Marchwiak przeciął wstęgę na pamiątkowej tablicy, burmistrz oraz poszczególni przedstawiciele sadzili dęby. Oprócz placówek oświatowych nie zabrakło reprezentantów Komendy Powiatowej Policji- inspektora Grzegorza Dzierzgowskiego oraz oficera prasowego Damiana Pawlaka, wicestarosty Powiatu Wieruszowskiego Pana Mirosława Urbasia, Pana Dariusza Góreckiego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Radnych Rady Miejskiej a także przedstawiciela Cechu Rzemiosł Różnych w osobie Pana Adama Musiały. Z Wieruszowskiego Domu kultury przybył dyrektor Pan Bogusław Kurzyński, nie zabrakło lokalnych mediów, które również posadziły swój dąb. Do sadzenia wykorzystanych zostało 650 sadzonek dębów czerwonych przekazanych przez Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach. Wybór gatunków przygotowanych do posadzenia nie jest przypadkowy. Dęby są długowieczne a zatem będą trwałe wobec przemijającej rzeczywistości a posadzony park w perspektywie wieloletniej będzie służył jeszcze kolejnym pokoleniom. Być może za kilkadziesiąt lat to właśnie my przyprowadzimy tu swoje wnuki i powiemy, że posadziliśmy te drzewa – mówi Ewa Szandała, kierownik MGOPS. W to historyczne wydarzenie zaangażowali się również pracownicy socjalni naszego Ośrodka , Panie Anna Jurek, Aneta Kmiecik – Gwizdek oraz Magdalena Hodyjas, za co serdecznie dziękuję, mówi kierownik. Wspólne sadzenie lasu to akcja nie tylko jubileuszowa, ale też edukacyjna i przede wszystkim rekreacyjna. Na zmęczonych wysiłkiem czekały po pracy kiełbaski. Pogoda dopisała dzięki czemu wspólnie mogliśmy tworzyć historię miejsca w którym żyjemy. MGOPS w Wieruszowie jako koordynator wydarzenia serdecznie dziękuje:
Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu w Siemianicach,Burmistrzowi Rafałowi Przybyłowi, Z-cy burmistrza Renacie Świeściak, Pracownikom UM – Wydział Promocji Samorządowi Powiatu Wieruszowskiego, Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, Cechowi Rzemiosł Różnych Przewodniczącemu i Radnym Rady Miejskiej, Młodzieżowej Radzie Miejskiej, Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Szkole Podstawowej w Pieczyskach, Szkole Podstawowej w Teklinowie, Szkole Podstawowej w Wyszanowie, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie,
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie,  Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Dyrektorowi WDK – Bogusławowi Kurzyńskiemu, przybyłym mieszkańcom.”


Skip to content