poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

26 września – Europejskim Dniem Języków26 września – Europejskim Dniem Języków

Rada Europy ustanowiła dzień 26 września Europejskim Dniem Języków.   Zasadniczym celem obchodów EDJ jest podnoszenie świadomości w zakresie:

  • bogactwa i różnorodności  językowej  Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
  • potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co  skutkować będzie rozszerzeniem  wielojęzyczności;
  • potrzeby osiągania przez obywateli pewnego  zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli  w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

W naszej szkole realizowaliśmy w tym dniu projekt, którego celem było przybliżenie założeń EDJ, kultury innych państw oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Grupy uczniów pojawiały się w poszczególnych klasach i przedstawiały krótką prezentację. W efekcie rozmowy z uczniami naszej szkoły powstał plakat „Dlaczego warto uczyć się języków”.
Odwiedziliśmy także Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Wieruszowie. Tam nasi uczniowie starali się przybliżyć młodszym kolegom ideę EDJ i zapoznali ich z głównymi założeniami tego dnia. W najmłodszych klasach, dzieci kolorowały flagi państw europejskich i poznawały ich stolice. Bardzo chętnie odpowiadały na pytanie „Dlaczego warto uczyć się języków”.
Na zakończenie przeszliśmy ulicami Wieruszowa rozmawiając z przechodniami na temat EDJ i celowości nauki języków obcych. Zakończyliśmy obchody tego dnia w Urzędzie Miejskim realizując te same założenia.
Za pomoc w realizacji projektu i jego sprawne przeprowadzenie dziękujemy uczniom:

Klasa 3Tl: Nadia Bartnik, Michał Brząkała, Wiktoria Głowiak, Sara Józefiak, Natalia Moska, Marta Ochocka.

Klasa 4Tle: Natalia Leszczyńska, Klaudia Kopis, Justyna Świtoń, Tomasz Olszowiak.

Klasa 3Tlh: Piotr Nakonieczny, Daria Bednarek, Paulina Głowiak, Lidia Magiera,  Klaudia Szczota, Kasia Golińska, Patrycja Gmerek.

Klasa 2Tl : Tomasz Hojeński, Bartosz Lisiak, Martyna Knieć

Przygotowaniem projektu – nauczyciele języka angielskiego : mgr Julita Bossa-Piluch, mgr Katarzyna Joniak.


Skip to content