poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W  bieżącym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa Rządowa z 1791 roku to  największe dzieło Sejmu Czteroletniego, który obradował w latach 1788-1792. Dokument regulował prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej. Stanowił wielki krok na drodze budowy nowoczesnego państwa i narodu. Był  wyrazem patriotyzmu i pragnienia uratowania niepodległości. Jego autorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj.

Ustawa wprowadzała monarchę konstytucyjną, zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Przyjęto zasadę trójpodziału władzy,   zniesiono liberum veto i wolną elekcję. Chociaż konstytucja obowiązywała jedynie przez czternaście miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, wyrazem dążenia do zachowania niezależność państwowej.

 Warto poszerzyć swoją wiedzę na temat Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

  1. Tekst Konstytucji 3 Maja:  http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html
  1. Film edukacyjny:
  1. Konstytucja 3 Maja w obrazach i literaturze:
  1. Podcast:
  1. Wykłady:

Skip to content