poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

“100 MEGA na 100 lecie”“100 MEGA na 100 lecie”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie gościł ostatnio ekipę reporterską z Telewizji Szczecin. Ekipa przygotowała i zrealizowała program filmowy, będący relacją z funkcjonowania naszej szkoły w ramach programu OSE:
„100 MEGA na 100 lecie Niepodległości Polski”.

Czym jest OSE?

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Program OSE działa w celu:
umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu, podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie, wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.
Korzyści dla szkół: bezpłatny dostęp do szybkiego internetu, bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające, podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE, możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.
Korzyści dla samorządów: szerszy dostęp do zasobów internetu, lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą), w perspektywie – lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy, oszczędności – internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.


Skip to content