poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Żywa Biblioteka” – dialog i zrozumienie„Żywa Biblioteka” – dialog i zrozumienie

Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch promujący prawa człowieka i dialog społeczny.

Od 2007 roku jest obecna w Polsce.

Celami Żywej Biblioteki są:  tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia,  działanie na rzecz poszanowania praw człowieka,  przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie,  kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec inności.

Podobnie jak w prawdziwej bibliotece, Czytelnik Żywej Biblioteki może wybierać z całego szeregu tytułów. Różnica polega na tym, że książkami są tu ludzie, a zamiast czytania jest rozmowa. Czytelnik, który przychodzi do Żywej Biblioteki, rejestruje się i dostaje kartę biblioteczną. Następnie zapoznaje się z Katalogiem dostępnych tytułów Żywych Książek – ludzi reprezentujących grupy, z którymi związane są stereotypy i uprzedzenia. Wybór Żywych Książek jest odpowiedzią na aktualne potrzeby danej społeczności i opiera się na lokalnym kontekście.
Stworzenie przestrzeni do dialogu między osobami pochodzącymi z różnych środowisk, kontekstów to jeden z najlepszych sposobów zwalczania uprzedzeń i budowaniu silniejszych więzi społecznych. Żywa Biblioteka zapewnia bezpieczne miejsce na pełne szacunku rozmowy, w których można zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami. Żywa Biblioteka, poprzez budowanie zaufania i szczery kontakt z drugim człowiekiem, pozwala przeciwstawiać się uprzedzeniom, stygmatyzacji i dyskryminacji.

W dniu 17 listopada uczennice, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, wzięli udział w świetnie przygotowanym spotkaniu Żywej Biblioteki w  Sokolnikach.

Mieliśmy okazję przeprowadzić ciekawe rozmowy z książkami, którymi byli:

Syryjczyk, który mieszka w Polsce,

  • ateista,
  • osoba, która wyszła z uzależnienia,
  • para lesbijska,
  • wegetarianin od urodzenia,
  • niewidoma od zawsze,
  • osoba niepełnosprawna.

Oglądając zdjęcia ze spotkania – nie trudno zauważyć, jak bardzo rozmówcy pochłonięci byli rozmową. Poznali się nawzajem i polubili.

Bardzo miłym wyróżnieniem były  słowa wypowiedziane na końcu spotkania przez Syryjczyka: „Do takiej młodzieży jak właśnie Wy należy budowanie nowego świata, jesteście rozsądni, szanujący  innych, wspaniali, młodzi ludzie!”.

Uczennice, uczniowie oraz Ich opiekunki (polonistka Renata Piaskowska-Łyjak, bibliotekarka Halina Paluch i pedagog szkolny Danuty Urbaś) serdecznie dziękują Wszystkim Żywym Książkom, z którymi dziś mogliśmy porozmawiać. Dziękujemy Wolontariuszom Żywej Biblioteki oraz p. Beacie Waniek i Zofii Siwik z sokolnickiego Domu Kultury. Prosimy pamiętać o naszej szkole, jeśli będziecie Państwo znów organizować tak spektakularne i wybitne przedsięwzięcie! Byliśmy zaszczyceni udziałem w realizacji tak pięknej idei!