poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uroczyste pożegnanie tegorocznych AbiturientówUroczyste pożegnanie tegorocznych Abiturientów

26 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyło się uroczyste zakończenie nauki przez   tegorocznych abiturientów Technikum Ekonomicznego, Logistycznego, Mechatronicznego, Budowlanego, Informatycznego.

W podniosłej atmosferze, w obecności pocztu sztandarowego szkoły  uhonorowano  nagrodami  byłe już  uczennice i byłych uczniów.

Nagrody starostwa powiatowego wręczył starosta Andrzej Szymanek.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, aktywny udział w życiu szkoły – otrzymali je:
Tomasz Olszowiak,
Sandra Augustyniak,
Klaudia Kopis ,
Sylwia  Okoń,
Kamila Klain.

Nagrody dyrektora szkoły  otrzymały:
Joanna Jurczyszyn,
Justyna Świtoń,
Patrycja Melkowska.

Uhonorowano również za aktywne uczestniczenie w życiu szkoły :
 Monikę Poślad,
Wiktorię Małys,
Julię  Weszkę,
Marlenę Pasiak,
Huberta Głowinkowskiego
i Huberta Kruszyńskiego za 100% frekwencję.

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne, Koleżanki, Koledzy, Starostwo Powiatowe – życzą Szanownym Abiturientom  w dalszym życiu – wszystkiego co najlepsze. Spełniajcie swoje marzenia!

… a tymczasem … powodzenia na egzaminach maturalnych!

Foto: Wiktoria Olek


Skip to content