poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uczestnicy wieruszowskiego Hufca Pracy na wojewódzkim konkursie „Sprawny w zawodzie – mechanik”Uczestnicy wieruszowskiego Hufca Pracy na wojewódzkim konkursie „Sprawny w zawodzie – mechanik”

W dniu 28 kwietnia 2016 roku młodzież hufca pracy z Wieruszowa wzięła udział w wojewódzkim etapie XIII edycji Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2016” w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Organizatorem konkursu była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP wraz z hufcem pracy w Łowiczu. W konkursie wzięło udział 8 dwuosobowych drużyn mechaników z hufców pracy województwa łódzkiego. Każda drużyna musiała wykazać się umiejętnościami nabytymi w trakcie trzyletniej nauki zawodu. Część teoretyczna składała się z 30 pytań testowych natomiast w części praktycznej zadaniem była diagnostyka silnika w samochodach osobowych.

Komisja konkursowa oceniała zorganizowanie stanowiska pracy oraz czynności związane z wykonaniem zadania z zachowaniem przepisów BHP.

Reprezentantami hufca pracy z Wieruszowa byli Mateusz Bednarek i Paweł Szkudlarek uczniowie 3 klasy ZSP w Wieruszowie, którzy po zaciętej rywalizacji zajęli III miejsce.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Markowi Kowalczykowi z Sokolnik  za profesjonalne przygotowanie podopiecznych hufca do konkursu. Zajęte trzecie miejsce świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu do egzaminu końcowego.


Skip to content