poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Trwa nabór do Szkoły policealnej dla dorosłych – opiekun medyczny (szkoła bezpłatna)Trwa nabór  do Szkoły policealnej dla dorosłych – opiekun medyczny (szkoła bezpłatna)

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie informuje, że trwa rekrutacja do Szkoły policealnej (bezpłatnej) dla dorosłych/zaocznej w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY.

Absolwent zdobywa kwalifikacje:
Kwalifikacja MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Egzamin zdawany pod koniec II semestru.
– nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE,
– zajęcia odbywają się w systemie zaocznym,
– w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
– przedmioty realizowane:
opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, zarys psychologii i socjologii, język obcy zawodowy w ochronie zdrowia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, podstawy przedsiębiorczości komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą. 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, numer kontaktowy: 62 784 13 21


Skip to content