poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Tam nas jeszcze nie było – budowa ul. Solidarności w WieruszowieTam nas jeszcze nie było – budowa ul. Solidarności w Wieruszowie

W dniu 09.04.2024r. uczniowie klasy 2Tb3Tb oraz 11.04.2024r. uczniowie klasy 1Tb uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr1, mieszczącego się przy ul. Solidarności w Wieruszowie.

Obiekt jest realizowany przez firmę REM Kępno Sp.z o.o. z Łęki Opatowskiej.

Docelowo na tym terenie przewiduje się 22 budynki mieszkalne wielorodzinne. Firma realizuje pierwszy z 6 obiektów umowy pod nazwą OSIEDLE JASKÓŁKI, w tym 409 mieszkań i 11 lokali usługowych.

Wykonane zostały już prace ziemne oraz część prac żelbetowych znajdujących się poniżej powierzchni gruntu wraz z izolacjami i elementami infrastruktury instalacyjnej.

Na obecnym etapie trwają prace żelbetowe oraz murowe budynku. W części południowej stawiane są słupy żelbetowe pierwszej nadziemnej kondygnacji, dalej wznoszone są ściany żelbetowe, powstał żelbetowy szyb windy oraz od strony północnej murowane są ściany. Konstrukcje żelbetowe powstają z zastosowaniem deskowań systemowych natomiast mury wykonuje się z prefabrykatów drobnowymiarowych SILKA.

Uczniowie obserwowali, jak transportowane są deskowania na miejsce montażu, montaż wraz ze sposobem kotwienia. Obserwowali, jak wykorzystywany jest sprzęt i narzędzia podczas tych prac, w jakie środki ochrony osobistej są zaopatrzeni pracownicy.

Zobaczyli również, jak wygląda i jak jest wyposażone stanowisko zbrojarskie oraz sposób organizacji składowiska zbrojenia i gotowych wyrobów.

Obejrzeli również sprzęty służące do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy tj. zasobnik betonu podczepiany pod żurawia oraz urządzenia do prac ziemnych tj. stalowe obudowy wykopów.

Mieli możliwość porównania z poprzednimi placami budowy sposób planowania rozmieszczenia elementów zagospodarowania placu budowy.

W drodze na budowę odwiedziliśmy również inny plac budowy, na którym powstaje inny obiekt budowlany. To dwukondygnacyjny obiekt o przeznaczeniu sportowo – rekreacyjnym realizowany systemem gospodarczym.

Zostały wykonane roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne części podziemnych obiektu. Wznoszone ściany fundamentowe powstały metodami tradycyjnymi z bloczków betonowych.

Wykonano izolacje przeciwwilgociowe pionowe fundamentów (ław) i ścian fundamentowych jako bitumiczne oraz dodatkowo od zewnątrz z folii kubełkowej. Również powstały izolacje pionowe termiczne ze styropianu.

Planujemy kolejną wycieczkę na te place budowy, aby obserwować postępy prac, poznawać materiały, narzędzia i technologię oraz organizację innych prac.


Skip to content