poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Opiekun medyczny


Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie informuje, że rozpoczyna rekrutację do Szkoły policealnej (bezpłatnej) dla dorosłych w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY.

Absolwent zdobywa kwalifikacje:

Kwalifikacja MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnychi opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

– nauka w szkole trwa 3 semestry, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE

– w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

– przedmioty realizowane:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
  • rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
  • planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
  • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  • język obcy zawodowy
  • podstawy przedsiębiorczości

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo–leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, numer kontaktowy: 62 784 13 21


Skip to content