poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rekrutacja


Szkoła na rok 2014/2015 dla tegorocznych absolwentów oferuje naukę w następujących typach szkół:

Technika (4-letnie)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)

  • klasy wielozawodowe (np.: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, tapicer, kucharz małej gastronomii, fryzjer, ślusarz, monter wewnętrznych instalacji sanitarnych i inne) z praktyczną nauką zawodu w zakładach pracy.

Film promujący szkołę

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów

tel. 627841321/fax.627841771

www.zsp.wieruszow.pl

poczta@zsp.wieruszow.pl

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania / profil/ zawód
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1. Technikum 1 Tt matematyka, fizyka technik mechatronik j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka
2. Technikum 1 Tb matematyka, fizyka technik budownictwa j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka
3. Technikum 1 Ti matematyka, informatyka
technik informatyk
j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
4. Technikum 1 Tek j. angielski, geografia

technik ekonomista

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka, geografia, informatyka
5. Technikum 1 Th j. angielski, geografia

technik handlowiec

         j. angielski

j. niemiecki

j .polski, matematyka, geografia, j  .obcy
6. Technikum 1 Tl j. angielski, geografia

technik logistyk

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy
7. Technikum 1 Tho j. angielski, geografia

technik hotelarstwa

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy
8. Branżowa Szkoła I Stopnia 1 d wielobranżowa j. angielski

 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
9. Branżowa Szkoła I Stopnia 1 r wielobranżowa j. angielski

 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
10. Branżowa Szkoła I Stopnia 1 s wielobranżowa j. angielski

 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

 

 

 

PUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE II STOPNIA

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, adres e-mail Symbol
oddziału
Zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1. Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica

98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3, tel. 627841321/fax 627841771; www.zsp.wieruszow.pl

poczta@zsp.wieruszow.pl

1 B technik handlowiec j. angielski j. polski, matematyka, j. angielski, wos

 

 

 

 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód Forma kształcenia
1. Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica

98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3

Tel. 627841321 / fax. 627841771

www.zsp.wieruszow.pl

poczta@zsp.wieruszow.pl

opiekun medyczny zaoczna

 

 


Skip to content