poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Powiatowy Konkurs Języka AngielskiegoPowiatowy Konkurs Języka Angielskiego

W  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyła się kolejna  edycja Powiatowego Konkursu  Języka Angielskiego „Let’s talk about your profession”. Konkurs adresowany był dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz pierwszych klas techników, uczących się  języka angielskiego w szkołach na terenie powiatu wieruszowskiego.

Celem konkursu było promowanie nauki języka obcego zawodowego a także przybliżenie słownictwa i wyrażeń komunikacyjnych związanych z życiem codziennym oraz z daną specjalnością zawodową. Testy sprawdzały znajomość angielskiego słownictwa zawodowego dla specjalności: technik ekonomista, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik logistyk,  technik budownictwa oraz technik mechanik. Konkurs tego typu jest świetną okazją do promowania wśród uczniów języka angielskiego specjalistycznego, który jest podstawą w wyborze przyszłego zawodu nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Do konkursu przystąpiło 32 uczniów III klas gimnazjów i I klas techników.

Laureaci konkursu:

I miejsce zdobyła Anna Pietras SP 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami  Gimnazjalnymi w Wieruszowie

II miejsce Julia Rutkowska SP 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami  Gimnazjalnymi w Wieruszowie

III miejsce Mikołaj Tomczyk  Publiczne Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie

IV miejsce Natalia Mieszała Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Pasjonatom specjalistycznego języka angielskiego gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim umożliwiających realizację zadań zawodowych na profesjonalnym poziomie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za udział w przedsięwzięciu.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki języka angielskiego: Julita Bossa-Piluch, Agata Damasiewicz, Katarzyna Joniak.