poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Powiatowe Szermierki Językowe w „Staszicu”Powiatowe Szermierki Językowe w „Staszicu”

W dniu 31 maja 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Szermierki językowe”.

Konkurs obejmował trzy grupy:  gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Wzięło w nim udział 30 uczniów gimnazjów  (z Gimnazjum Publicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie, Gimnazjum Pod Starym Dębem w Walichnowach, Gimnazjum nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, Publicznego Gimnazjum w Łubnicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie), 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z Zespółu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie) oraz 12  przedstawicieli instytucji działających na terenie powiatu (Powiatowego Zarządu Dróg, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej).

Nagrody dla zwycięzców ufundowało Starostwo Powiatowe.

Uczestnicy rozwiązywali zadania obejmujące wiadomości i umiejętności wynikające ze sprawności językowej (poprawność  w obrębie ortografii, słowotwórstwa, fleksji, składni i frazeologii).

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii: szkoły gimnazjalne

I miejsce – Ewelina Dąbrowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie

II miejsce – Klaudia Wojciech – Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach oraz Michał Borwik – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie

III miejsce – Katarzyna Figiel – Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach

w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne  

I miejsce –  Kamil Frączyk – ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

II miejsce – Karolina Okoń – ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

III miejsce – Natalia Krawczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie oraz Marta Szymańska – ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

w kategorii: dorośli

I miejsce – Marta Siubijak – Starostwo Powiatowe

II miejsce – Paulina Jany – Starostwo Powiatowe

III miejsce – pozostali uczestnicy

Dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły za ufundowanie poczęstunku, a wszystkim uczestnikom za przybycie. Mamy nadzieję, że konkurs stanie się coroczną tradycją powiatu. Będzie nam miło gościć Państwa za rok!

Organizatorzy: Agnieszka Mazurowska, Ewelina Heidt.


Skip to content