poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

Celem kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

W dniu 27 marca 2018 roku  uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie wzięli udział w spotkaniach z zakresu profilaktyki zażywania środków odurzających.
Pierwsza część spotkania należała do prelegentek wieruszowskiego Sanepidu, które rozmawiały z młodzieżą na temat DOPALACZY. Te niebezpieczne substancje stanowią  zagrożenie dla zdrowia i życia. Poważne konsekwencje wynikające z zażywania coraz to nowych, o ciągle zmienianym składzie substancji(  niewiadomego pochodzenia) , skłaniają do podejmowania działań mających na celu zapobieganie używaniu tych szczególnie groźnych środków, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić nawet do zgonu.  ZDROWIE JEST W CENIE! NIE RYZYKUJ! Uczniowie otrzymali  wiedzę dotyczącą zagrożeń wynikających z używania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz wykładnię prawa dotyczącą przestępstw narkotykowych, zapoznali się z ryzykiem jakie występuje podczas sięgania po używki, a także uzyskali informacje o miejscach, w których można otrzymać fachową pomoc.
Z zainteresowaniem obejrzano  film profilaktyczny o tematyce uzależnień od dopalaczy oraz przeprowadzono warsztaty przy wykorzystaniu ALKO i NARKOgogli. Przyrządy  te uświadamiają   – w  jaki sposób  nasz organizm postrzega rzeczywistość po spożyciu narkotyku i alkoholu.
Druga część spotkania to prelekcja policjanta z wieruszowskiej Komendy Policji , która przebiegła pod hasłem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny”.
Główne informacje dotyczyły odpowiedzialności prawna m.in. za posiadanie i udzielanie środków narkotycznych oraz bezpieczeństwie w ruchu drogowym i ważnej roli elementów odblaskowych dających bezpieczeństwo pieszym. Nie zabrakło również informacji na temat cyberzagrożeń występujących „w sieci”, konsekwencji prawnych w przypadku osób stosujących cyberprzemoc.
Dziękujemy bardzo za spotkanie i liczymy na następne.