poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Najmłodsi budowlańcy z wizytą na placu budowyNajmłodsi budowlańcy z wizytą na placu budowy

W dniu 16.11.2021r. uczniowie Technikum Budowlanego z klasy I Ttb uczestniczyli

w wycieczce na plac budowy „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kępińskiej w Wieuszowie”.

Obiekt jest realizowany przez firmę Z.M. i U.T.  T Wojewoda z Osieka.

Trwa tam budowa budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego z parkingiem podziemnym.

Na budowie przywitał nas kierownik budowy pan Łukasz Krysiński, w naszej wędrówce uczestniczył również założyciel firmy pan Tadeusz Wojewoda.

Prace są na etapie murowania ścian nad stropem drugiej kondygnacji nadziemnej.

Uczniowie zobaczyli, jak wykonana została część podpiwniczenia, z fragmentem komórek lokatorskich oraz garażem podziemnym w konstrukcji monolitycznej – szkieletowej. Widzieli, jak wykonane zostały elementy słupów i podciągów oraz płyt stropowych. Do zbrojenia konstrukcji wykorzystywane były pręty zbrojeniowe, które odpowiednio przygotowane były montowane w deskowaniach. W jaki sposób przygotowuje się pręty, poznali na stanowisku zbrojarskim, na którym praktykantki zademonstrowały sposób gięcia strzemion. Praktykantki to dwie uczennice naszej szkoły Julia i Roksana z klasy 3Tbg odbywające praktyki zawodowe na tej budowie.

Uczniowie widzieli, w jaki sposób wznoszone są ściany poszczególnych kondygnacji, obserwując trwające prace murarskie. Mogli poznać sposób wykonywania prac pomiarowych przy pomocy niwelatora laserowego (na zajęciach wykorzystujemy optyczny).

Mieli możliwość poznania materiałów budowlanych, sprzętów ręcznych i mechanicznych wykorzystywanych w poszczególnych pracach. Widzieli elementy i sposób montażu elementów deskowań systemowych.

Komunikację w obiekcie zapewnią schody żelbetowe i w przyszłości winda osobowa. Szyb windy jest wznoszony również w deskowaniach jako monolityczny. Uczniowie mogli zobaczyć, jak są wykonywane przerwy technologiczne elementów m in. tych elementów konstrukcyjnych, które kontynuowane są w terminie późniejszym. Poznali również sposób planowania rozmieszczenia elementów zagospodarowania placu budowy.

Końcowym punktem programu była możliwość zapoznania się z całym obiektem – lecz na ten moment tylko w wersji papierowej, bo do ukończenia prac budowlanych jeszcze długa droga. Uczniowie w biurze kierownika zapoznali się z dokumentacją projektową, zwłaszcza rysunkami poszczególnych kondygnacji i szczegółami konstrukcji, które obejrzeli wcześniej na budowie.

 W przyszłości planujemy ponownie wybrać się na tak ciekawą i pouczającą wycieczkę, na której jeszcze bardziej uczniowie poszerzą swą wiedzę zawodową zwłaszcza, że to ich początek przygody w tym zawodzie.


Skip to content