poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Mury Remizy OSP pną się do góryMury Remizy OSP pną się do góry

W dniu 24.10.2023r. uczniowie klasy IIV Technikum Budowlanego ponownie udali się na wycieczkę dydaktyczną na plac budowy „Budynku OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieruszowie”.

Obecnie na budowie zaszły duże zmiany. W paru zdaniach o nich…

Zagospodarowanie placu budowy zmieniło się, tuż przy wjeździe na budowę z prawej strony  postawiony został kontener magazynowy. Na budowie zmagazynowane z lewej strony są szalunki inwentaryzowane oraz płyty ze sklejki wodoodpornej.

W samym budynku, do wypuszczonych fragmentów zbrojenia z fundamentów  „dowiązywane” są pręty zbrojarskie dla trzpieni i słupów, wykonane zostały również zbrojenia wieńcy.

Trwają nadal prace murarskie związane ze wznoszeniem ścian parteru z pustaków ceramicznych, wykonywane są tu filarki międzyokienne i podmurowania pod nadproża. Wewnątrz jednego z pomieszczeń wymurowane zostały z bloczków betonowych ściany kanału, który będzie służył strażakom do celów diagnostyczno – remontowych pojazdów gaśniczych.

Montowane są również szalunki trzpieni żelbetowych w ścianach, słupów oraz podciągów i wieńcy.

Podczas naszej wizyty odbywało się betonowanie w/w elementów. Uczniowie mogli obejrzeć ten proces stojąc za ogrodzeniem placu budowy, ze względów bezpieczeństwa.

Prace te wykonywali pracownicy z użyciem pompy do betonów. W procesie tzw. betonowania należy po ułożeniu mieszanki betonowej wykonać jej zagęszczenie, wyrównanie powierzchni, a następnie pielęgnowanie tj. w zależności od warunków – zwilżanie wodą lub okrywanie, chroniąc przed utratą wilgoci latem lub zamarzaniem w okresie zimowym. Mieszanka betonowa była dowożona z jednej z kępińskich betoniarni.

Niebawem odwiedzimy budowę, ponieważ będą prace związane z realizacją stropu.


Skip to content