poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs „Handlowiec Roku – Staszic 2018”Konkurs „Handlowiec Roku – Staszic 2018”

Dnia 14 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyło się podsumowanie konkursu pod hasłem „Handlowiec roku 2018” oraz wręczenie nagród .

Laureatką tegorocznej edycji została uczennica klasy III d – Aleksandra Nowak,
drugie miejsce przypadło w udziale Sandrze Staroń z klasy II Technikum Handlowego,
trzecie ex aequo zajęły uczennice Natalia Dziwińska i Klaudia Majorek z klasy III d.

Nagrody wręczyła  Dyrektor  Małgorzata Nikodem wraz z komendantem Ochotniczego Hufca Pracy Panem Mieczysławem Borkowskim.
Końcowym akcentem była prelekcja zaproszonego gościa  Dyrektora zakładu „Wędlinka”  w Wieruszowie –  Pana Jacka Piwowara, dotycząca funkcjonowania firmy.

Serdeczne  podziękowania kierujemy w stronę pracowników Ochotniczego Hufca Pracy:
Pań Karoliny Pietrzak i Sylwii Hoja – Wysota.

Szczególnie serdeczne podziękowania  dla  wszystkich  sponsorów,  którzy ufundowali nagrody:

Pani Bożeny Świtek  sklep „Wszystko dla dziecka”,

Pani Magdaleny Kowalczyk –  „Drogeria Nasza”,

Pani Stefanii Spólnej „Księgarnia Nowa”,

Pań Haliny Gębala i Agnieszki Wójcik,

oraz Pana Michała Siwika „Drogeria Labo”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały nauczycielki przedmiotów zawodowych handlowych:  Karolina Zaleśna i Andrzelina Petalas.


Skip to content