poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Każdy inny – wszyscy wyjątkowi – młodzież klasy I d na Warsztatach Terapii ZajęciowejKażdy inny – wszyscy wyjątkowi – młodzież klasy I d na Warsztatach Terapii Zajęciowej

Dnia 24 kwietnia uczennice klasy I d, będące pod opieką Hufca Pracy, uczestniczyły z wychowawczynią panią Izabelą Machoń-Brodą, w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wieruszowie. Głównym celem warsztatów było rozwijanie aktywności społecznej młodzieży, promocja postaw prospołecznych i działań młodych ludzi oraz uwrażliwienie ich na osoby niepełnosprawne funkcjonującej w środowisku społecznym.

Dyrektor WTZ w Wieruszowie pani Henryka Sokołowska opowiedziała nam o działaniu ośrodka i przybliżyła jak, na co dzień, w środowisku społecznym oraz zawodowym, funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami. Uczennice naszej szkoły miały okazję zwiedzić poszczególne pracownie, w których niepełnosprawni realizują takie zadania jak: szycie, wyszywanie, gotowanie i prace artystyczne.

Następnie wszyscy wzięliśmy udział w warsztatach pracy twórczej wykonując sowy z „papierowej wikliny” oraz tworząc ozdoby i naczynia z gliny. Uczennice bardzo zaangażowały się w proces tworzenia i wykazały się dużą kreatywnością oraz cierpliwością.

Mogliśmy przekonać się jak zdolne i wrażliwe artystycznie są osoby niepełnosprawne, i jak wiele pracy wkładają każdego dnia w tworzenie cudownych rękodzieł, które są elementem ich terapii i rozwoju.

Za zorganizowanie tego niezwykłego wydarzenia dziękujemy serdecznie pani Kamili Wróblewskiej wychowawcy OHP w Wieruszowie oraz opiekunom WTZ.


Skip to content