poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Jubileuszowa XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności BudowlanychJubileuszowa XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Dnia 24.11.2021r. odbył się etap szkolny Jubileuszowej XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Do konkursu przystąpili uczniowie z klas Technikum Budowlanego.

Olimpiada obejmowała pytania teoretyczne, w tym testowe oraz zadania otwarte.

Uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki w szkolnym konkursie będą reprezentować szkołę w eliminacjach okręgowych w dniu 5.03.2022 r. w Wieluniu.

Najwyższe wyniki w etapie szkolnym uzyskali uczniowie:

  1. Sztukowska Natalia klasa IV Technikum Budowlanego 38pkt
  2. Kania Mateusz klasa III Technikum Budowlanego 23,5pkt
  3. Jaroch Martyna klasa III Technikum Budowlanego 16pkt
  4. Prymas Kinga klasa III Technikum Budowlanego 16pkt

Do kolejnego etapu przystąpią uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani przez komisję Okręgową. Tę informację opublikujemy niebawem.

7.2.   Podstawą prawną uprawnień finalistów i laureatów jest ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Na jej podstawie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w ogłaszanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komunikacie w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wykaz olimpiad tematycznych (zawodowych) i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego (do 31 października 2027 r. również z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. Preferencje laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego regulują uchwały senatów szkół wyższych.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach i edycjach.


Skip to content