poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dzień przedsiębiorczości Naszych LogistykówDzień przedsiębiorczości Naszych Logistyków

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

W tym roku 20 marca przypadła 16 edycja programu Dzień Przedsiębiorczości.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Udział w programie wzięło siedmioro uczniów z klasy 2Tl. Opiekunami programu są  Pani Anna Maciejewska i Pani Paulina Szkudlarek.


Skip to content