poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

Na początku zapalono znicz i złożono wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą nauczycieli powiatu wieruszowskiego, zamordowanych podczas II wojny światowej oraz nauczycieli tajnego nauczania. Tablica jest wyrazem szacunku i uznania władz samorządowych i środowiska nauczycieli – dla ludzi, którzy z narażeniem życia krzewili oświatę i miłość do Ojczyzny.

Na uroczystości gościli: starosta Andrzej Szymanek, przedstawiciele Rady Rodziców: Adam Śpigiel i Aneta Nowak, starszy Cechu Rzemiosł Różnych Adam Musiała, komendant Hufca OHP Mieczysław Borkowski.

Następnie obejrzeliśmy część artystyczną, w której udział wzięli uczniowie:
– prowadzący: Marta Kowalińska  i Grzegorz Różański z klasy IV Tekho,
– reminiscencje czytali: Jolanta Wypych i Michał Brząkała z klasy IV Tl,
– utwory liryczne deklamowali: Patrycja Smiatacz – RabiegaZuzanna Zych z klasy II Tekh, Mikołaj Chwiołka i Jakub Żłobiński z klasy I Ti,
– wokal: Kinga Kurek z klasy I Tl  i Aleksandra Tomczyk z klasy III Tl.
Szkolnych artystów opieką otoczyli nauczyciele języka polskiego: Renata Piaskowska- Łyjak i Norbert Junke.
Obsługa techniczna uroczystości: Bartłomiej Piluch z klasy II Tt i Stanisław Bury z klasy I Ttg.
Uwieczniła: fotograf szkolny – Wiktoria Olek z klasy II Ti.

Odczytano również list nadesłany do szkoły przez byłego dyrektora  Tadeusza Falszewskiego, w którym pozdrawia obecnie pracujących nauczycieli, pracowników szkoły i wspomina Tych, których nie ma już wśród nas, a  zapisali piękne  karty historii tejże szkoły.

Nagrodę starosty wieruszowskiego otrzymały: dyrektor Małgorzata Nikodem i nauczyciel bibliotekarz – Halina Paluch.
Nagrody z rąk dyrektora szkoły otrzymali: Krzysztof Gałęza, Maciej Heidt, Barbara Howis, Arleta Jach, Marcin Joniak, Małgorzata Karkoszka, Alina Kijak, Jadwiga Kołodziej, Izabela Moska, Danuta Przybylska, Jarosław Urbaniak, Małgorzata Walacik, Miralda Wypych-Kozłowska, Wioleta Żywioł.

Owacją na stojąco została przyjęta informacja, że nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych  – Beata Królikowska, otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej” – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 

Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi szkoły dziękują serdecznie za wszystkie ciepłe, dobre słowa życzeń złożonych im przez uczniów, rodziców, zaproszonych gości.


Skip to content