poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zaproszenie na konferencję „Preorientacja zawodowa uczniów klas trzecich gimnazjalnych”Zaproszenie na konferencję „Preorientacja zawodowa uczniów klas trzecich gimnazjalnych”

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie zapraszają dyrektorów gimnazjów powiatu wieruszowskiego oraz wychowawców klas trzecich gimnazjów i pedagogów szkolnych do udziału w konferencji „Preorientacja zawodowa uczniów klas trzecich gimnazjalnych”.

Podjęcie przez ucznia trafnej i mądrej decyzji dotyczącej wyboru zawodu jest problemem niezwykle ważnym, ponieważ decyduje o przyszłości młodego człowieka. Kim chcę być? W jakim zawodzie mogę odnieść sukces? Jaką szkołę wybrać? Gdzie zdobyć kwalifikacje wymagane przez pracodawców? Jakie zawody są poszukiwane a jakie zagrożone bezrobociem? Oto nieliczne pytania zadawane nam dorosłym przez młodzież. Oczekują oni niejednokrotnie wskazania konkretnej drogi dalszego kształcenia, gdyż sami nie posiadają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie. Ważną rolę w orientacji zawodowej pełni szkoła; nauczyciele – wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, doradca zawodowy, który ma możliwości ukierunkowania ucznia i pomoc w podjęciu świadomej decyzji.

Konferencja jest adresowana właśnie do osób zajmujących się przygotowaniem młodzieży do wyboru dalszej drogi kształcenia. Mamy nadzieję, że zagadnienia poruszane w ramach konferencji będą przydatne przy prowadzeniu działań związanych z preorientacją zawodową młodzieży.

Zapraszamy do udziału w konferencji Rodziców gimnazjalistów, aby zapoznali się ze specyfiką pracy szkoły zawodowej i kierunkami kształcenia.

Początek: godzina 10:00, termin: 15 styczeń 2016 r.

Miejsce: sala konferencyjna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Program spotkania:

  1. Uroczyste otwarcie konferencji – starosta Andrzej Szymanek i dyrektor Małgorzata Nikodem.
  2. Wystąpienie Małgorzaty Karkoszki – wicedyrektor szkoły d/s wychowawczych i szkolenia praktycznego uczniów.
  3. Prezentacje poszczególnych kierunków kształcenia przez uczniów naszej szkoły.
  4. Pracodawcy z ofertami praktycznej nauki zawodu, przedstawiciele lokalnych firm i zakładów pracy.

Zapraszamy!


Skip to content