poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zaproszenie do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w ŁodziZaproszenie do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w Łodzi

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych:

„DROGI UCZNIU – Jeśli malujesz, rysujesz, fotografujesz, piszesz wiersze lub krótkie formy prozatorskie – weź udział w Przeglądzie.
Stań do rywalizacji z młodzieżą z innych szkół zawodowych (techników i szkół branżowych) z terenu województwa łódzkiego.
Nagrodzone i wyróżnione przez Jury prace zostaną opublikowane w biuletynie pokonkursowym i wezmą udział w wystawach. Nie wahaj się. Atrakcyjne nagrody czekają!  

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych organizowany jest w dwóch etapach:
etap I – szkolny – prace zgłasza uczeń  – termin zgłaszania prac do 31 stycznia 2020 roku;
etap II – wojewódzki – prace przesyła szkoła – termin zgłaszania pięciu najlepszych prac poszczególnych kategoriach wyłonionych w etapie szkolnym do 14 lutego 2020 r.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
twórczość fotograficzna – temat: „Pod stopami”,
twórczość literacka – tematyka dowolna,
twórczość plastyczna – technika i tematyka dowolne.

Uczestnicy mogą próbować swoich sił, biorąc udział w dowolnej liczbie kategorii.

Organizatorzy serdecznie zapraszają nauczycieli i młodzież do włączenia się do grona społeczności, dla której twórcze odkrywanie prawd i wyrażanie pokładów emocji za pomocą artystycznej ekspresji jest równie istotne, jak edukacja zawodowa.”
– jako ilustrację umieszczono obraz Oh My Cat! – Beata Rzepińska Semmerling – Artysta Grafik  

Regulamin (pdf)

zał. nr 1 – karta zgłoszenia (pdf)

zał. nr 2 – oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (pdf)

zał. nr 3 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika Przeglądu (pdf)

zał. nr 4 – oświadczenie nauczyciela-opiekuna uczestnika Przeglądu (pdf)


Skip to content