poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zaproponuj wydarzenie z życia szkołyZaproponuj wydarzenie z życia szkoły

Dokument „Program wychowawczy szkoły” zawierać będzie w swojej treści znaczące wydarzenia w życiu szkoły, realizowane w cyklu roku szkolnego 2015/2016.

W planowaniu tych wydarzeń udział wezmą uczniowie i nauczyciele (szczególnie przewodniczący komisji przedmiotowych).

Wydarzenia te obejmują np.: konkursy szkolne, konkursy i olimpiady międzyszkolne, uroczystości szkolne, spotkania i projekty klasowe, projekty uczniowskie (szczególnie dotyczące specyfiki poszczególnych zawodów), zawody sportowe, wycieczki. Liczymy na Waszą pomysłowość odnośnie promocji naszej szkoły , prezentacji kierunku kształcenia zawodowego, filmy promujące szkołę, Waszą działalność. Może macie ciekawe propozycje współpracy ze środowiskiem lokalnym. Im bardziej będziemy pomysłowi i kreatywni w tych propozycjach, tym ciekawiej będzie w naszej szkole.

Prosimy indywidualnych uczniów, klasy, Samorząd Uczniowski o nadesłanie propozycji do dnia 14 września 2015. Data ta obowiązuje także przewodniczących komisji przedmiotowych. Plany pracy komisji powinny dokładnie określać terminy rozpoczęcia, zakończenia wydarzeń, sposoby nagradzania uczniów i promocji danego kierunku kształcenia.

Propozycje i plany pracy nadsyłajcie na: staszicprogram@onet.pl

Zapraszamy do współpracy!


Skip to content